Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her PDF Tisk

OBEC VELATICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 14. 10. 2015 usnesením č. 3.1. – 5/2015 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích"), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

 

Čl. 1 Zákaz provozování

Na celém území obce se zakazuje provozování:

a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

...................................                                   ..........................................
Mgr. Jan Grolich                                                Petr Maincl
starosta                                                            místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 10. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 11. 2015

Zveřejněno formou umožňující dálkový přístup.