Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Mokrá PDF Tisk

OBEC VELATICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Mokrá-Horákov

Zastupitelstvo obce Velatice se dne 31. 5. 2017 na svém zasedání 2/2017 usnesením č. 8.2. – 2/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Na základě dohody obcí Mokrá-Horákov, Hostěnice a Velatice o vytvoření společného školského obvodu je území obce Velatice součástí školského obvodu Základní školy ZŠ Mokrá, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, IČ: 49458876 se sídlem Mokrá 352, Mokrá-Horákov, PSČ: 664 04 Mokrá.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                        
Mgr. Jan Grolich                                       Petr Maincl
starosta                                                   místostarosta