Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > II. kolo voleb prezidenta ČR 27. a 28. 1.

II. kolo voleb prezidenta ČR 27. a 28. 1.OÚ oznamuje, že druhé kolo přímé volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin
Volební místo bude na Obecním úřadu, Velatice 92, volební místnost Rodinné centrum. Hlasovací lístky kandidátů pro druhé volební kolo obdržíte v den voleb přímo ve volební místnosti. K volbě budete potřebovat platný doklad vaší totožnosti, příp. voličský průkaz.


 

Hlasování do přenosné volební schránky

Základní formou hlasování ve volbách je hlasování ve volební místnosti. Volební zákony však pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise. Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu obce (724 368 275)

  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. Takovýto volič odevzdá před hlasováním do přenosné volební schránky voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.


 

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/ karanténě z důvodu onemocnění covid - 19

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování. Tato možnost vychází ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023.

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

Podrobnosti v příloze.