Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64–65

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64–65Informace pro veřejnost

 

Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí má ze zákona povinnost každý vlastník nemovitosti. Přesto se v katastru nemovitostí nachází téměř 162 tisíc pozemků a staveb, které nemají správně zapsaného vlastníka. Seznam těchto nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“. Seznam obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č. 256/2013 Sb.). K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale např. aplikaci OpenOffice.org, která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout. Údaje o nemovitostech předává ÚZSVM také obecnímu úřadu, na jehož území se daná nemovitost nachází. Obecní úřad následně tyto údaje zveřejní na své úřední desce.

 

K 31. 12. 2021 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 79 367 nemovitých položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho 43 782 položek již prošetřil. Nejčastějším výsledkem šetření (64 % případů) bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení. V 9 % případů bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitosti je stát, a v 6 % případů vlastník sám doložil své vlastnictví a doplnil chybějící údaje do katastru nemovitostí. Další informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

 

Podrobnosti k obci Velatice najdete na úřední desce - https://www.velatice.cz/uredni-deska?action=detail&id=183