Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění odpadu

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění odpadů

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru odpadů  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru odpadů  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění odpadů  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Mokrá  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadu  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých materiálů  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o regulaci hlučných činností  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému sběru, přepravy, třídění atd. komun. odpadu  
Nařízení obce Velatice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů