Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci

O obci

Obec Velatice leží asi 10 kilometrů východně od Brna na přechodu Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Katastrální území obce má rozlohu 226 ha a žije zde 750 obyvatel.
 V roce 2000 byl obci udělen znak a prapor. Ve stříbrném štítě zelený hrot, v něm vztyčené krojidlo provázené dvěma vztyčenými odvrácenými radlicemi, vše stříbrné. Hrot je provázen dvěma černými nádobami, každá s uchem vlevo.

Historie obce Velatice

První písemná zmínka o Velaticích pochází z roku 1288, ale zdejší osídlení je mnohem starší. Dle nálezu žárového hrobu, původně nejspíše mohylového, byl vytvořen pojem velatická kultura. Obec je nazvána po nejvyšším písaři českého krále Václava II., který dostal osadu od krále darem. Jméno Veleslav se zkracovalo do tvaru Velet, z něhož vznikl dřívější název obce Veletice, později změněný na Velatice. Časem se Velatice staly majetkem starobrněnského kláštera, od roku 1714 náležely k líšeňskému panství. Obec se rozkládá po obou březích potoka Roketnice, náleží k ní také osada Maxlůvka, tvořená pouze čtyřmi domy.

Současnost obce Velatice

V obci funguje mateřská škola, kulturní dům s hostincem a obchod. Dřívější škola je dnes sídlem obecního úřadu a velmi činné místní knihovny. Velatice provozují vlastní vodovod. Plynofikovány byly v letech 1980 – 1981 a elektrifikovány v roce 1921. V roce 1980 byly Velatice sloučeny s obcí Mokrá-Horákov, opět se osamostatnily v roce 1990. V obci od roku 1896 působí TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1908. Konají se zde tradiční Anenské hody, předvánoční koncerty, plesy, ostatky. Obec pečuje o zlepšení životního a zejména přírodního prostředí.

Okolí a příroda

V atraktivní přírodní památce Velatická slepencová stráň, vyhlášené k ochraně již v roce 1951, kvetou krásné a vzácné rostliny, jako na příklad koniklec velkokvětý, kosatec nízký, pryskyřník illyrský.

Památky a zajímavosti Velatice

Dominantou obce je kaple svaté Anny, přestavěná z původní zvonice a vysvěcená v roce 1909. Restaurována, rozšířena a znovu vysvěcena byla v roce 1998. V roce 1899 byla vybudována do obce okresní silnice, v roce 1901 byla postavena škola, kterou velatické děti navštěvovaly až do roku 1979, kdy byla zrušena. Mateřská škola byla postavena v roce 1961 a je v provozu dodnes. Další památky jsou příkladně kříž u hlavní cesty od Maxlůvky, kříž nad Slepencovou strání, socha sv. Aloise na návsi u kaple, starý vodní mlýn, pomník u „Třech chlapců“ a mnohé další.

Ocenění obce Velatice

Obec Velatice získala v roce 2019 ocenění Zelená stuha v soutěži Vesnice roku. Ocenění za péči o zeleň a životní prostředí.

Velatická voda

V čem se liší Velatice od ostatních obcí je vlastní zdroj pitné vody a provozování vodovodu „na vlastní triko“. V současné době obec využívá na svém území tři hlavní zdroje – hlubinné vrty. Poslední vrt o hloubce 90 m byl vybudován a zprovozněn v roce 2020 jako rezerva do budoucích let.

Výstavba veřejného vodovodu byla provedena v letech 1962 – 1963. Tomu předcházela stavba čerpací stanice a vodojemu, které vybudovalo jednotné zemědělské družstvo. Nyní, vlivem vzniku nových stavebních lokalit a v rámci obnovy infrastruktury obce je vodovodní síť postupně obnovována a doplněna tak, aby odpovídala dnešním potřebám. Díky těmto skutečnostem má obec vodu levnější, ale také o to více starostí.

Jaká je velatická voda?

Jedná se o podzemní vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Čerpáním je exploatována zvodeň vázaná na horniny drahanského kulmu s hlubším oběhem. Z hlediska platného hydrogeologického regionálního je podzemní voda jímána v rámci rajonu „Kulm Drahanské vrchoviny“. Tento rajón lze charakterizovat hydrogeologickými strukturami s průlinovou a puklinovou propustností. V předkvartérním podloží se nachází slepence myslejovického souvrství, kde jako kolektor funguje zejména zóna přípovrchového zvětrání a rozvolnění hornin.

Co to znamená?

Že velatická voda je poměrně „tvrdá“ s vyšším obsahem vápníku a hořčíku. Tyto minerální prvky jsou však pro lidský organismus zdraví prospěšné. Dalším ukazatelem je jejich vliv na chuť. Určitý minimální obsah vápníku a hořčíku (spolu s dalšími minerály) pomáhá vytvářet příjemnou chuť vody. A tu velatická voda rozhodně má. Její kvalita je pravidelně kontrolována laboratorním měřením ve stanovených intervalech.